Gehen Sie wählen! Bei der AK Wahl 2024.
#deineStimme für deine Arbeiterkammer © Papabogner, AK

17 Antworten zur AK und ihrer Wahl

Was macht die Arbeiterkammer eigentlich genau? Für wen ist sie da? Wer kann wie wählen? Und wann sind die nächsten Wahlen?

1. AK Kimdir ya da Nedir? 

Neredeyse 4 milyon insanın sözcüsü ve avukatı

İşçiler Odası (AK), Avusturya'da neredeyse 4 milyon çalışan insanın çıkarlarını temsil eder. İşinizdeki haklarınız için, sesinizin duyulması için, işinizde adil ücret almanız ve yasal olarak güvenceli olmanız için mücadele ediyoruz. En iyi yanı da: AK'a özel olarak katılmak gerekmiyor – İşçiler Odası kanunu gereği tüm çalışanlar otomatik olarak AK üyesidir. Bu, çıraklar, işsizler ve ücretsiz izindeki insanlar için de geçerlidir – hepsi AK'ın bütün hizmetlerinden yararlanabilir. 

2. AK Neden Var? AK Neden Önemli? 

Birisi çalışan insanlar için mücadele etsin diye

İşçiler Odası (AK) sayesinde bütün çalışanlar, kendisi adına mücadele eden, hakları için destek olan ve siyasi olarak onları temsil eden birine sahiptir. Çünkü çalışanların sorunlarının kanunlarda dikkate alınmasını istiyoruz. Bu yüzden uzmanlarımız kanunları ayrıntılı olarak inceliyorlar: Bunları inceliyor, kanun önerileri hazırlıyor ve üyelerimiz adına önemli çalışma hakları elde ediyorlar. Çünkü adil çalışma şartları ve yapılandırılmış bir sosyal devlet kendiliğinden var olmaz.

Birkaç örnek: Söz konusu ister en az yıllık 5 hafta ücretli izin, ister ebeveyn veya bakım izni hakkı olsun – bugün olağan görülen birçok şey sendikalarla birlikte AK tarafından kabul ettirildi. 

3. Çıkar Temsilciliği Ne Demek? 

Daha büyük grupların meselelerini savunmak

Birçok konu sadece bireylerin değil büyük grupların da çıkarlarıdır. İşçilerin ortak çıkarları vardır: Adil ücret, düzenlenmiş çalışma saatleri, izin hakkı, vb. Hepimiz tek başına bu çıkarları sağlamaya çalışsaydık çok zorlanırdık. Bu yüzden, ortak meseleleri savunan ve iyileştirmeler için mücadele eden çıkar temsilcilikleri vardır. İşçiler adına bunu İşçiler Odası (AK) ve Sendikalar Birliği (ÖGB) yapar. Şirketleri Ticaret Odası (WK) ve Sanayiciler Birliği (IV), çiftçileri de Ziraat Odası (LK) temsil eder. 

4. Kim AK Üyesidir? Ben AK Üyesi Miyim? 

AK'a genel olarak bağımsız çalışmayan herkes dahildir

Yani tüm çalışanlar, ama aynı zamanda cüzi süreli çalışanlar, serbest çalışanlar, ücretsiz izinde olanlar, işsizler, askeri memurlar, sivil memurlar ve çıraklar.

Kim AK Üyesi Değildir? Örneğin işletmeciler, kamu hizmetinde çalışanlar veya çiftçiler. 

5. Neden yasal üyelik? 

Yasal katkı olmadan AK olmaz

İşçiler Odası (AK) kamudan para almaz. Bu nedenle işçilerin ufak bir üye katkısı sağlaması kanunen düzenlenmiştir. Bu yasal katkı olmasa herkes için AK olmazdı. Sadece bu dayanışmacı üyelikle herkese tam koruma sağlamak mümkün. İş mahkemesine gitmek gerektiğinde hukuk koruması gibi. Veya iflasta koruma veya tüketici koruması gibi. Herkes premium paketi alır. Katkıdan muaf olanlar da (çıraklar, cüzi süreli çalışanlar). AK üyesi olarak en iyi uzmanlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Ve: Yasal üyeliğin, öylesine ortadan kaldırılamaması, tersine özel bir biçimde korunması gibi büyük bir avantajı var. Bu önemli, yoksa özellikle şirketlerin veya holdinglerin çıkarını temsil eden bir hükümet AK'ı öylesine ortadan kaldırabilirdi ve çalışan insanların artık sesi kalmazdı. 

6. (Yasal) AK Katkısı ne kadar? 

Ayda sadece 10 Euro

Orta gelir için AK katkısı kafeteryada yaklaşık

2 kahveye ödeyeceğiniz para kadardır. Karşılığı da oldukça iyi: İş ve vergi hukuku, tüketici koruması, sosyal sigorta ve iflas hukuku alanlarında danışmanlık ve yardım. Unutmayın: AK katkısıyla kanun yapımında da söz sahibi oluyorsunuz. Çünkü üye katkınızla önemli olan o siyasi çıkar temsilini de ödemiş oluyorsunuz.

Düşük gelirli veya hiçbir şey kazanmayan üyeler, AK katkısından muaftır ama AK hizmet paketinin tamamını alırlar. 

7. Neden İşçiler Odası (AK) ve Sendika (ÖGB) gereklidir? 

Çalışan insanlar için yenilmez bir takım olduğu için

İşçiler Odası (AK) bilgi ve uzmanların evidir. AK'da birçok şeyin yanı sıra kanunlar incelenir, araştırmalar yapılır. Ama iş hukuku, tüketici korumayla ilgili danışmanlıklar sağlıyor veya emeklilik kararları, kira sözleşmeleri veya bakım parası sınıflamalarına da bakıyor, gerekirse üyelerimiz için mahkemeye de başvuruyoruz.

Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) işçi temsilcilerini, gençlik danışmanlarını ve personel temsilcilerini örgütler, eğitir ve günlük çalışmalarında destekler. Bu şekilde sendikalar şirketlerdeki çalışanların epey yakınında olur ve günlük hayatlarını bilir. Sendikalar düzenli olarak toplu iş sözleşmeleri müzakere eder ve bunlarla işçiler için en iyiyi elde etmeye çalışırlar. Bu konuda AK çalışmaları onlara yardımcı olur. Böylece önemli talepler rakamlar ve gerçeklerle kanıtlanabilir. Gerekli olması durumunda ÖGB işletme toplantılarını, hatta grevleri düzenler.

AK ile ÖGB arasındaki bu takım çalışması, işçilerin her düzeyde güçlü temsil edilmelerini sağlar.  

8. Sosyal ortaklık nedir? 

Çok önemli bir kazanım

Dünyanın hiçbir yerinde daha iyi bir toplu sözleşme koruması yoktur. Sosyal ortaklık 2 ortaktan oluşur: İşçi tarafı ve işveren tarafı. Sendika ve İşçiler Odası, işçilerin çıkarlarını ve Ticaret ve Ziraat Odaları şirketlerin ve çiftçilerin çıkarlarını temsil eder. Bu işbirliğinde mesele birbirine zıt konularda uzlaşmaların sağlanmasıdır. Örneğin toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yıllık müzakerelerde, kanunların yapılmasında ve ekonomi ve sosyal politikadaki bütün sorunlarda (iş piyasası, sağlık sistemi, vb.). 

9. Sosyal ortaklık neden önemli? 

Toplumsal barışın korunması için

Son on yıllarda birçok çıkar ortaklık bazında müzakere edilip korunduğu için Avusturya'da toplumsal barışın hakim olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Çıkar çatışmaları öncelikle müzakere masasında çözülmeli. Grev gibi mücadele önlemleri her zaman son çaredir. Ayrıca: Avusturya'da başka ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça daha az grev yapılır. Bunun bir nedeni var: Çünkü on yıllardır Avusturya'da sosyal ortaklık var. 

10. AK ne yapar? 

Çalışanların çıkarlarıyla ilgilenir

Kanunda İşçiler Odası'nın (AK) çalışanların sosyal, ekonomik, mesleki ve kültürel çıkarlarını temsil edeceği yazılıdır.

Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. İşte, AMS ile, bakım parası veya emeklilik kararıyla ilgili sorunlardan başka tüketici koruması, eğitim ve konaklama konularında da AK her zaman yanınızda.

Bütün çalışanları siyaset ve ekonomiye karşı temsil ediyor ve kanunları inceliyoruz. İster iş hukuku, vergi hukuku, tüketici koruması, sosyal sigorta veya iflas hukuku olsun: Her yıl telefonda, e-postayla ve yüz yüze görüşmelerde 2 milyondan fazla danışmanlık sağlıyoruz. Ama sadece yardım etmiyor, destekliyoruz da. Örneğin üyelere yönelik AK eğitim çekleriyle. Ayrıca Avusturya genelinde kendimiz de birçok eğitim kurumunu işletiyor ve gençleri mesleki oryantasyonda destekliyoruz. Ayrıca temel araştırması ve çalışmalar yapıyoruz. Buradan kazanılan bilgiler siyasi çalışma için önemlidir. Örneğin, analizlerimiz toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sendikaları destekler. 

11. AK, işçilerin parlamentosudur – Neden? Nasıl işler?

Avusturyalı tüm işçiler AK'tır!

İşçiler Odası (AK), her bir eyalette bir tane olmak üzere 9 bağımsız işçi odası şeklinde örgütlüdür. Büyük eyaletlerde birden fazla merkez var.

AK Parlamentosu şu şekilde işler: Her 5 yılda bir AK üyeleri eyaletlerinde siyasi temsilcilerini, yani işçilerin parlamentosunu seçerler. Seçilen temsilciler genel kurulu oluştururlar. Genel kurul da ilgili eyalet odalarındaki kurulu ve başkanı seçer. 9 Eyalet Odasını kapsayan çatı organizasyon Eyalet İşçiler Odası'dır, merkezi de AK Viyana'dır.

12. AK Seçimi Nedir? 

Bu seçimde AK üyeleri siyasi yönü belirler

İşçiler Odası kanunuyla tüm çalışanlar otomatik olarak İşçiler Odası (AK) üyesidir ve böylece oy verme hakkına sahipler. Eşit, doğrudan ve gizli bir seçimle 5 yılda bir çeşitli siyasi gruplardan (fraksiyonlardan) eyalet odaları seçilir. Başka bir deyişle üyeler seçimle AK'ın siyasi rotasını belirlerler.

 

13. AK Seçimine gitmeniz neden önemli? 

Çünkü sadece güçlü bir AK haklarınızı kabul ettirebilir

Bu şekilde İşçiler Odası'nın (AK) önümüzdeki 5 yıl için siyasi rotasında söz sahibi olursunuz. Oyunuzu kullanın! Sıradaki fırsat: 2024

AK ne kadar çok oy alırsa işçilerin sorunları için o kadar çok mücadele edebiliriz. 

14. Sonraki AK Seçimi Ne Zaman? Süreç Nasıl? 

2024

Doğrudan işletmede veya mektupla oy verme yoluyla. Her ikisi de bürokratik değildir ve kısa sürede halledilir. Seçim gizliliği her zaman korunur. Üye olarak seçime ilişkin en önemli bilgileri AK seçim ofisi tarafından yazılı olarak elde edersiniz. Bu bilgiler örneğin ne zaman ve tam olarak nerede oy verebileceğinizi, nasıl ve ne zaman oy pusulası alabileceğinizi ve otomatik olarak oy hakkına sahip değilseniz seçmen listesine alınıp alınmadığınızı bildirir. 

15. Nerede oy kullanabilirim? 

İşletmenizde veya oy pusulasıyla

İşletme içi oy kullanma yeri kurulmuşsa kendi işletmenizde. Çoğu büyük ve orta ölçekli işletmelerde durum böyledir. Seçim zamanında izin veya iş değiştirme nedeniyle işletmede hazır bulunamıyor musunuz? O zaman bir oy pusulası isteyebilirsiniz. Nasıl yapılır? Bu konuda AK seçim ofisinden zamanında bilgi alacaksınız.

İşletmenizde oy kullanma yeri kurulmadı mı? O zaman size bir oy pusulası gönderilir. Bunu postayla geri gönderebilir veya oyunuzu resmi oy kullanma yerlerinden birinde şahsen kullanabilirsiniz. 

16. Seçme hakkım var mı? 

Her AK üyesinin seçme hakkı vardır - vatandaşlıktan bağımsız olarak

Hedef tarihte – seçimden bir kaç hafta önce – bağımsız çalışmıyor veya serbest bir hizmet sözleşmeniz varsa otomatik olarak seçme hakkınız vardır. Hedef tarihinde çırak, cüzi süreli çalışan, ücretsiz izinli, sivil memur, asker veya işsizseniz seçmen listesine kaydınızı yaptırabilirsiniz. AK seçim ofisi size bu konuda zamanında yazılı olarak bilgi verecektir. 

17. AK Ne Zamandan Beri Var? 

100 yıldan fazladır

İşçiler Odaları (AK), 1848'den beri mevcut olan ticaret odalarına karşı gerekli bir dengeleyici güç olarak 1920'de kuruldu. Amaç AK'ın eşdeğer ortak olarak karşılarında bulunmasıydı. 1920'de meclis tüm fraksiyonların oylarıyla İşçiler Odası Kanununu kabul etti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra AK'ın desteğiyle ekonomi ve sosyal ortaklık ortaya çıktı. Ve dünya bunun için bizi kıskanıyor.

Downloads

Kontakt

Kontakt

AK-Wahlbüro
E-Mail: wahlbuero@akktn.at
Tel.: 050 477-2024

  • © 2024 AK Kärnten | Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, +43 50 477

  • Impressum